top of page

GYERMEKTÁNC - ZENE - KREATÍV KUCKÓ

*A tánc az egyik legősibb gyógyító művészet. Minden korban és mindenhol felfedezték az emberek a mozgásos kreativitás jótékony, felszabadító és integráló hatását.A tánc és a játékok során az introvertált gyerekek kinyílnak, az extrovertált gyerekek megtanulnak együttműködni. A tánc egyfajta egészséges önbizalmat alakít ki, és szabályoz. Az óvodás és kisiskolás lét során egyre inkább a társas kapcsolatok határozzák meg a játékokat. A közös énekléssel, mondókázással járó játékok által kialakul a szabálytudat, megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. Versenyeznek az ügyességi játékokban, ezáltal megjelennek azok a személyiségjegyek, melyek majd a későbbiekben, a csoportokban a habitusuknak megfelelő helyek elfoglalásában segítik a gyerekeket. 

*A kreatív kuckóban megismerkednek a gyermekek a természetes anyagokkal ( agyag, gyapjú, csuhé stb.)  A  kreatív időtöltések minden ember számára hordoznak pozitívumokat, azonban ez különösen igaz a fejlődésben levő gyerekek számára. Az egyik legnagyobb előny, hogy segít az érzékek kifejlődésében. A kisgyermekekben még nem alakultak ki annyira az érzékek, mint a felnőtteknél, így minél több új anyaggal, színnel, tevékenységgel, alakokkal stb. kerülnek kapcsolatba, annál gyorsabban tudnak felkészülni a világra, annál magabiztosabbak lesznek. 

Időpont: csütörtök 17.30-18.31 óráig,
            3000 -./ alkalom
Helyszín:  Kispesten a KMO - ban!

Ami tánc közben fejlődik:

Testi képességek, különös tekintettel a mozgáskoordinációra és az egyensúlyérzékre.

 

Értelmi képességek, különös hangsúllyal az észlelés, érdeklődés, figyelem területére.

 

Anyanyelvi képességek, különös figyelemmel a beszédértésre és a beszédkedvre.

 

Zenei készségek, legfőképpen az éneklési készség és ritmusérzék kialakítása hangsúlyos

 

Szociális képességek, ezek közül is a szabálytudat és az érzelmi élet alakulása kap hangsúlyos szerepet a fejlesztésben

Ami a kreatív kuckóban fejlődik:

Mozgásfejlesztés, legfőképpen a finom-motorika, szem - kéz koordináció, ceruza - ecsetfogás, gyurmázás.

 

Értelmi képességek, különös tekintettel az érzékelés, észlelés, figyelem és képzelet területeire.

Érzelmi élet, különös hangsúllyal az önkifejezés, önbizalom alakulására.

Körtánc
bottom of page